GoudenSenioren.nl / GoudenZorgkaart.nl - het lokale zorg- en welzijnsaanbod achter 1 muisklik 

START

i.v.m. met de coronacrisis zijn vrijwel alle activiteiten afgelast | Reacties op Gouden Zorgkaart: "Een mooi initiatief, vervult een belangrijke functie." zeggen specialist ouderenzorg, wijkverpleegkundige, huisartsen en zorgtraject begeleider.

 

Gouden Zorgkaart voor Gouden Senioren

Het lokale aanbod van zorg en welzijn is soms zelfs voor een wijkverpleegkundige moeilijk te vinden, laat staan voor iemand die helemaal niet thuis is in de zorgbranche. Wij willen graag voor heel Nederland een overzicht bieden op handige zorg-en welzijnsdiensten waar men - zonder indicatie - gebruik van kan maken.

Wat bieden wij?

  • Informatielinks naar lokale organisatie overstijgende zorg & welzijnsdiensten zonder indicatie in elke gemeente in Nederland.
  • Informatie die niet door computers, maar door mensenwerk wordt verzameld.
  • Deeplinks: links die direct naar de dienst verwijzen en niet naar de hoofdpagina van de organisatie.

Voor wie?

  • 65+ ers en hun mantelzorgers
  • Wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers
  • Huisartsen en Maatschappelijk werkers
  • Vrijwilligers

Wie betaalt dit?

We verzamelen geen data, maar werken met een adoptieprogramma.  meer info >>

Over ons

De Gouden Zorgkaart Nederland is ontstaan naar aanleiding van vragen van wijkverpleegkundigen en mantelzorgers die graag een helder en makkelijk overzicht van de informele zorg wilden hebben. De Gouden Zorgkaart laat alles voor senioren zien, gedacht vanuit de gebruiker en in een helder overzicht zodat u samen met uw client of met moeder of vader kan kijken wat er in uw gemeente te doen is. In 1 oogopslag kunt u samen een gezellige agenda invullen, van activiteit met vervoer tot en met dagelijkse maaltijd en personenalarmering. Via linkedIn en twitter (zie onderin deze website) kunt u ons volgen en kondigen we nieuwe Gouden Zorgkaarten aan.

Nieuws

Onderzoek naar het combineren van werk en mantelzorg

Onderzoek naar het combineren van werk en mantelzorg

Samen met Arno Kok en prof Cécile Boot van de Radboud Universiteit doet Gouden Zorgkaart Nederland onderzoek naar het effect van mantelzorgen in combinatie met een betaalde baan. Hoeveel stress levert het op en weet je waar je hulp kan krijgen?

Lees meer >>

Gratis Gouden Zorgkaart voor senioren in alle gemeenten

Gratis Gouden Zorgkaart voor senioren in alle gemeenten
Bent u op zoek naar gezellige activiteiten voor een naaste, of voor uzelf? Zoekt u een ouderenadviseur of een klussendienst?

Lees meer >>

Aftrap stage Radboud Universiteit bij Gouden Zorgkaart

Aftrap stage Radboud Universiteit

31 januari 2020 is Arno Kok bij de Gouden Zorgkaart begonnen met zijn afstudeerstage van de Radboud Universiteit naar mantelzorgers, informatievoorziening en de Gouden Zorgkaart

Lees meer >>

Ontslag uit het ziekenhuis

Meander Ziekenhuis Amersfoort verwijst naar Gouden Zorgkaart bij ontslag uit het ziekenhuis

U kunt op ieder moment van de dag of de week ontslagen worden uit het ziekenhuis. Soms is dat tijdstip pas kort van tevoren bekend...

Lees meer >>