Privacyverklaring

1 juli 2020

 

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen voor de Gouden Zorgkaart Nederland website met de informatie die we over u te weten komen.

 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

 

Statistieken

Wij houden minimale statistieken bij over het gebruik van onze website, dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. We doen er vrijwel niets mee, behalve dat we bij elke pagina een cijfer zien met hoeveel kliks op die pagina zijn geweest. Het is gewoon leuk om te weten hoe vaak onze pagina's worden bezocht.

 

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u contact met ons opnemen. De gegevens worden niet op onze webserver opgeslagen.

Wij doen verder niet aan inloggen of accounts, dus bewaren daarvoor dan ook geen persoonlijke gegevens.

 

Cookies

Onze website gebruikt geen cookies waar we volgens de authoriteit persoonsgegevens aandacht aan moeten besteden. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. We werken niet samen met google analytics. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, en alles op de gouden zorgkaart blijft dan gewoon werken.

 

Beveiliging

Beveiliging en privacy is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum van de verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Gouden Zorgkaart Nederland
p/a Active Info
't Koendert 8
3831 RC Leusden
info@activeinfo.nl
033 - 434 08 42