De Landelijke Verwijzer

naar lokale diensten en activiteiten voor zorg- en welzijnsprofessionals en mantelzorgers

Wij ondersteunen de zorgprofessional en mantelzorger door alle lokale activiteiten en diensten voor senioren in Nederland in kaart te brengen en bij te houden in 1 overzichtelijke website: om samen met client, vader of moeder te bekijken en samen een sterk netwerk aan te maken.

Hoeveel 75-plussers wonen er zelfstandig in welke gemeente?

Bekijk het hier >>

 

In donkergroene gebieden loopt het aandeel ouderen op tot 45%


De Nederlandse bevolking is aan het vergrijzen. In de komende decennia zal het aandeel ouderen nog meer toenemen.

Bron: CBS

Gouden Zorgkaart: hét voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking!

Waar zorg- en welzijnsondersteuning getoond worden over de grenzen van de financieringsdomeinen heen.

 

Wij ondersteunen zorgprofessionals en mantelzorgers met lokale informatie over eerstelijns en informele zorg.

Word Kennispartner

U bent (binnenkort) welkom om mee te participeren in dit project. Aan de opzet wordt nog gewerkt. U kunt uw interesse alvast hieronder kenbaar maken.

 

domeinoverstijgende sociale kaart, thema senioren
open toegang voor iedereen
voorlichting van hoge kwaliteit
 

 

Welke gemeente?:*
Organisatie, adres, uw naam, mail, telnr:*
Ruimte voor overige opmerkingen: